اسامی برندگان قرعه کشی رنگ سحر


برندگان ویژه شرکت رنگ سحر استان تهران و البرز

•اسامی برندگان مرحله اول استان‌های تهران و البرز اعلام شد.

•اسامی برندگان مرحله دوم استان‌های تهران و البرز بزودی اعلام می‌شود.

•سایر استان‌ها تا پایان مهرماه اعلام می‌شود.